VÅRA VILLKOR

  • VideobandNu ansvarar för ditt material när det befinner sig hos oss dock inte under postgången. Då gäller fraktbolagets ansvarsregler.
  • VideobandNu förbehåller sig rätten att avstå överföring av misstänkt defekta band/skivor som skickats till oss.
  • Vid upptäckt av defekta band/skivor kontaktar VideobandNu dig via e-post med förslag och kostnad för eventuell reparation av materialet.
  • Skulle ett band vara trasigt utan att det finns synliga skador och fastnar i våra maskiner lämnar VideobandNu ingen garanti för retur av detta material.
  • Videoband/skivor som är utan innehåll returneras med en märkning.
  • Normalt sett levererar vi ditt färdiga material inom 2 veckor, men VideobandNu förbehåller sig rätten att under vissa perioder med hög orderingång förlänga leveranstiden till ca 4 veckor.
  • VideobandNu tillhandahåller emballage för banden. Om du skickar banden i annat emballage, står inte VideonandNu för eventuell merkostnad.

VideobandNu är ett särskilt företagsnamn under BorisXpression AB (org.nr 556164-7537)